Fortrolighed

Hvem videregiver vi personoplysninger til?
Personoplysninger afgivet på www.lbcvin.dk videregives ikke, men bruges kun internt for at opfylde salgs- og supportforpligtelser. lbcvin.dk videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det. lbcvin.dk videregiver aldrig personoplysninger til tredjeparter.